دل نوشته ها (3)

نام و نام خانوادگی شهید: محمد تقی امیری
نام روستا: قارنسرا
محل شهادت: جزیره مجنون
تاریخ شهادت: 4/4/1367

اسلام از ریختن خون شهدا پرورش یافته است.خون شهدا همچون گوهر با ارزش است. اسلام و جامعه را شهدا ساخته اند و این شهدا بودند که با ریختن خونشان این آرامش را برای ما فراهم کرده اند. شهدا پاک ترین انسان ها هستند. شهید مانند فرشته نزد خداوند ارزش دارد و من حاضرم که جانم را در راه شهدا فدا کنم...
تهیه کننده: حسن امیری
پایه تحصیلی: سوم راهنمایی
نام مدرسه : سیدی عمادی علی آباد


نام ونام خانوادگی شهید: بابا علی کوهزادی
نام روستا: پهندر
محل شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 4/3/67

یاد شهیدان هرگز از ذهن ها نمیرود، چون آنها پاکترین مردمانی هستند كه شجاعانه جنگیدند و شهید شدند، بدون هیچ ترسی! من به کشور خودم ایران افتخار میکنم که چنین افرادی را در خود پرورش داده است. برای دفاع از میهن خود، من از این مردمان پاک تشکر میکنم. در حالی که ما کوچک بودیم، آنها در حال جنگیدن بودند و آنها گرسنگی های بسیاری را تحمل کردند. پس ما باید تلاش کنیم تا کار آنها را جبران کنیم. برای به یاد آوردن شهدا فقط کافیست صلوات بفرستیم...
تهیه کننده: فاطمه کوهزادی
پایه تحصیلی: سوم راهنمایی
نام مدرسه : کوثر شلدره


ستاد هجدهمین یادواره 148 شهید منطقه دودانگه «کمیته فرهنگی» روستای جعفرکلا - مرداد ماه 1392

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهيد حسين نامور: من با آگاهي كامل و علم به مكتب رهايي بخش تشيع قدم به اين راه گذاشته ام، زندگي جز آزمايش همين مرحله كه چه كنيم تا رسالت خليفه الله را بعهده بگيريم نيست.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط