کوتاه اما خواندنی از شهدای دودانگه

اولین شهید انقلاب:
شهید داوود ذلیکانی از روستای مرگاب بعنوان اولین شهید این منطقه در روز 11 بهمن سال1357 به دست سفاکان رژیم پهلوی به شهادت رسیدند.

جوانترین و مسن ترین شهیدان:
جوانترین شهید عیسی براری از روستای جور جاده بوده که در سن 15 سالگی به شهادت رسیده است.
مسن ترین شهید منطقه آقای سید اسدالله رحمان پور از روستای پاردکلااست که در سن 73 سالگی در بهمن 1357 شهید شد.

اولین شهید جنگ تحمیلی:
آقای محمدرضا عباسی از روستای دینه در روزهای نخستین شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 به شهادت رسیده است و نام اولین شهید جنگ تحمیلی از منطقه دودانگه را به خود اختصاص داده است.

شهادت در زادگاه:
آقای محمدعلی امیری اهل روستای رسکت در سال1362در جنگلهای منطقه طی درگیری با منافقین کوردل به شهادت رسیده است.

شهید آتش بس:
چند روز بعد از پذیرش آتش بس آقای علی اصغر مصطفوی از روستای پاشاکلا در یک تک ناجوانمردانه رژیم بعثی در سال 1367 به شهادت رسیدند.

آخرین شهید:
آخرین شهید این دیار آقای علی محمدی از روستای ولیکچال است که در سال 1378 در درگیری با اشرار و قاچاقچیان در مرز ترکیه جان به جان آفرین تسلیم کرد.


تصویر روز
سخن شهدا
  • شهيد حسين نامور: من با آگاهي كامل و علم به مكتب رهايي بخش تشيع قدم به اين راه گذاشته ام، زندگي جز آزمايش همين مرحله كه چه كنيم تا رسالت خليفه الله را بعهده بگيريم نيست.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط