ورزشی

امید پرکوه 0-مرگاب علیا 2
دادوکلا ب 3-محمدآباد 1  
سنگده الف 0-ولیک بن الف 0 در ضربات پنالتی سنگده 5بر4 برنده شد
شهدای پرکوه 1-جعفرکلا 0
دادوکلا الف 10-مسکوپا 2
سنگده ب 4-تلارم 2
استخرسر 0-واودره 0 در ضربات پنالتی استخرسر 8بر7 برنده شد
کرسب 3-دامادکلا 1

در مرحله ی یک چهارم:
 مرگاب علیا با سنگده الف
دادوکلا ب با پرکوه
دادوکلا الف با استخرسر
سنگده ب با کرسب روبرو خواهند شد که زمان آن متعاقبا اعلام می گردد.

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید سید احمد تقوی (روستای سنگده): سپاس خداوندی را که مرا به ارزشهای الهی آشنا نمود و با آشنایی از این معیارهای مقدس مرا وادار به هجرت کرد تا اینکه در راه خدا و حق و در جبهه گام نهم و با ایثار هستی خویش نصر اسلام را ضمانت نمایم.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط