ورزشی

مرگاب علیا-سنگده الف 13:00
دادوکلا ب-شهدای پرکوه 13:45
دادوکلا الف-استخرسر 14:30
سنگده ب-کرسب 15:15
چنانچه بازی در وقت عادی مساوی باشد ضربات پنالتی (هرتیم 3 ضربه) تیم برنده را تعیین خواهد کرد بنابراین وقت اضافه لحاظ نخواهد شد.
با توجه به تذکرات مکرر تیم ها موظفند از نام مبارک شهدا در جلوی پیراهن استفاده نمایند تاکید می گردد چنانچه تیمی از لباسی که مزین به نام مبارک شهدا نباشد استفاده نماید از بازی آن تیم جلوگیری و نتیجه بازی به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید عبدالرضا خورشیدی (روستای پاجی): خوشحالم که این جان ناقابل خویش را فدای اسلام و قرآن و مکتب محمد(ص) میکنم و افتخار میکنم که فرهنگ و هدف من اسلام و قرآن است.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط