فوتسال

پرکوه الف......سنگده‌‌ ب (9صبح) دامادکلا........مسکوپا (9/40) شلیمک.....رسکت‌ علیا (10/20) کندلک........میانا (11) سنگده‌ الف.....مرگاب‌ علیا (11/40) پرکوه‌ ب ......تلارم (12/20) دومیرکلا.....فریم‌شهر (13) مرگاب سفلی.....واودره (13/40) تیمها نیم ساعت زودتر درسالن حضور یابند.

تقویم دفاع مقدس
  • 1366/1/30: عملیات كربلای 10 در منطقه عمومی ماووت عراق
تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید یداله صادقی پرکوهی (روستای پرکوه): من با فرزند زهرا(س) خمینی کبیر پیمان بسته ام که تا آخرین نفسهایی که در سینه ام دارم با دشمن اسلام به مبارزه بپردازم تا خدای خویش را خشنود و راضی نگه دارم.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط