ورزشی

نتایج مرحله اول نهمین دوره مسابقات فوتسال یادواره شهدای دودانگه

که درتاریخهای 17/12و18/12/91 درمکان سالن تربیت بدنی داراب برگزارشد بشرح ذیل اعلام می گردد.

شماره بازی

نام تیم ها

گروه

نتیجه بازی ها

بازی اول

جعفرکلا(ب) دادکلا(ب)

اول

0-0

بازی دوم

پاشاکلا واودره

اول

1-4

بازی سوم

استخسر شلیمک

دوم

2-0

بازی چهارم

پرکوه(ب) رسکت سفلی

دوم

0-1

بازی پنجم

امازاده علی (بندرج)-دومیرکلا

سوم

0-2

بازی ششم

ولیک چال امامزاده علی فریم

سوم

0-3

بازی هفتم

سیاهدشت میانا

چهارم

0-7

بازی هشتم

کرسب بیشه کلا

چهارم

3-2

بازی نهم

محمدآباد- شلدره

پنجم

1-2

بازی دهم

خرم آباد-کندلک

پنجم

2-2

بازی یازدهم

تلارم مسکوپا

ششم

1-4

بازی دوازدهم

سنگده ورمزآباد

ششم

2-2

بازی سیزدهم

سودکلا(ب) پاجی

هفتم

1-1

بازی چهاردهم

پارت کلا مجی

هفتم

2-1

بازی پانزدهم

سودکلا(الف) رسکت علیا(ب)

هشتم

3-2

بازی شانزدهم

رسکت علیا(الف) مرگاو سلفی

هشتم

1-1

 

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهيد مصطفى ابراهيم آبادى: چه خوبست از خود گذشتن و به ملکوت پيوستن، چه خوبست از هيچ به همه چيز رسيدن و چه خوبست از فنائى به جاودانه رسيدن و چه زيباست شهادت
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط