فرهنگی

سلام بر ماه عبودیّت رحمان، ماه مبارک رمضان 

در رضوان رحمانی دوباره باز گردید

ضیافت در حریم قرب حق آغاز گردید

حلول ماه مهمانی دلدار کریم است

مناجات و عبودیت طنین انداز گردید

 به سوی قلهی عالی مقام آن سفر کن

همه اسباب از بهر صعودت ساز گردید

قفس بشکن رها کن جان پاکت را ز زندان

بیا ای دل که دیگر لحظه ی پرواز گردید

 فضا لبریز عطر (ربّنا اغفرلنا) شد

دقایق «لحظه ها» روحانی و ممتاز گردید

(رضا) بنشین سر خوان پراز نور ضیافت

ببر فیض از سحرهایش که پر از راز گردید

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید نورعلی شوشتری: دیروز از هر چه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم! آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز! دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود! جبهه بوی ایمان می‌داد و اینجا ایمانمان بو میدهد! الهی: نصیرمان باش تا بصیر گردیم! بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم! و آزادمان کن تا اسیر نگردیم.!
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط