اصلاحیه جدول بازی های مرحله دوم

برنامه بازیها ی دوره دوم ، سومین دوره مسابقات فوتسال پیشکسوتان بشرح ذیل اعلام می گردد

زمان : جمعه مورخه 6/2/92       مکان: سالن شهدای دودانگه

شماره بازی

تیم ها

ساعت بازی

نتیجه

9

دادکلا تلارم

9/30

 

10

محمدآباد جعفرکلا

10/15

 

11

رسکت سفلی پرکوه

11

 

12

میانا - سودکلا

11/45

 

13

رسکت علیا پاچی

14

 

14

تلاوک مجی

45/14

 

15

امام زاده علی بندرج  کرچا

30/15

 

16

درزیکلا واودره

15/16

 

 

دوره سوم وچهارم بازی ها درروزهای پنجشنبه وجمعه 12و13 /2/92 برگزار خواهدشد

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید عسکری خادمی (روستای امامزاده علی): از خداوند می خواهم که مرگی را نصیبم کند که در آن افتخار و سعادت است یعنی کشته شدن در راه هدف امت مسلمان.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط