تولدحضرت فاطمه (س

در تولدحضرت فاطمه (س)

 

عطــر ولايــت مـي وزد از بوستــان  فاطمــه (س)

 

خورشيد عصمت مي شود روشن ز جان فاطمه (س)

روح الأميـن آمـد زميـن داده بشـارت بر نبـي (ص)

 

حـق مي دهد كوثـر به او ، سـرو روان فاطمـه (س)

 

جـان محمـّد (ص) شــاد شـد ، از ايـن نـداي كبريـا

 

مـا از غلامـــان درش ، دُردي كشــان فاطمــه (س)

 

آمــد به دنيــا فاطمــه (س) ، از ابتــدا او عالمــه

 

                                                    خيــر فــراوان آمــده ، مـا ميهمــان فاطمــه (س)

نور نبـي (ص) و مرتضـي (ع) ، باشد ز نـور پاك او

 

از نــور ذات سرمــدي ، روح و روان فاطمــه (س)

 

فرموده حق بر مصطفي (ص) ، ابتر بود خصم شما

 

عالَـم سـراسـر پـُر شـود ، از دودمـان فاطمه (س)

 

گشته كوير روح ما ، چون دشت و صحرا لاله گون

 

يا رب ( رضا ) را هم بـدان از شيعيـان فاطمه (س)

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید مصطفی چمران: خدایا من کوچکم ، ضعیفم و ناچیزم ، پرکاهی در مقابل طوفانها هستم؛ به من دیده ای عبرت بین ده تا ناچیزی خود را ببینم و عظمت و جلال تو را براستی بفهمم و بدرستی تدبیر کنم.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط