جدول برنامه های بازیها دوره پنجم

جدول برنامه های بازیها دوره پنجم سومین دوره مسابقات پیشکسوتان

زمان : پنجشنبه مورخه 19/2/92       مکان: سالن شهدای دودانگه

شماره بازی

تیم ها

ساعت بازی

1

جعفرکلاء دادوکلا

هفده وسی

2

تلارم -شلدره

هجده و پانزده

3

سود کلا-رسکت سفلی

نوزده

4

پرکوه- کرسب

نوزده چهل پنج

5

مجی-  رسکت علیا

بیست وسی

6

پاچی-مرگاب سفلی

بیست ویک پانزده

7

واودره-امام زاده علی بندرج

بیست ودو

8

کرچا- سنگده

بیست دووچهل پنج

 

دوره بعدی بازیهای جمعه 20/2/92 برگزار می گردد.

 

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید حاج عبدالستار قندانی‌پور: الهی، یا قدوس، با ارحم الراحمین، من ذلیلیم، من کوچکم، به عظمت خودت تواناییم ده. با نور خودت آشنایم کن، قطعه قطعه بدن پر دردم، عاشق اسلام و عاشق شهادت است. خدایا، نگذار چشم بسته از این دنیا بروم.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط