شهدای روستای جورجاده


 • شهید سید مصطفی فتاحی

 • شهید جلیل سلمانی

 • شهید اسفندیار (علی) سلمانی

 • شهید علی علی پناه

 • شهید عیسی براری

 • شهید جانعلی زارع

 • شهید سید غلامرضا جعفری

 • شهید سید خلیل فتاحی

 • شهید سید حسن جعفری

 • شهید حسن عباس زاده

 • شهید سید ابراهیم صالحی

 • شهید رمضانعلی زارع

 • شهید سید حسن فتاحی
بازگشت
تصویر روز
سخن شهدا
 • شهید مهدی زین الدین: منتظر واقعی آن است که در انتظار شهادت باشد.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط