شهدای روستای رسکت


 • شهید ناصر محمدی

 • شهید حجت اله قربانی

 • شهید یوسفعلی یوسفی

 • شهید روشنعلی رسکتی

 • شهید علی اصغر یوسفی

 • شهید صادق محمدی

 • شهید غلامعلی الیاسی

 • شهید حسن امیری

 • شهید علی امیری

 • شهید محمدعلی امیری

 • شهید عبدالعظیم حیدری

 • شهید بهروز رشیدی
بازگشت
تصویر روز
سخن شهدا
 • شهید مصطفی چمران: خدایا می خواهم فقیری بی نیاز باشم که جاذبه های مادی زندگی مرا از زیبایی عظمت تو غافل نگرداند.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط