شهدای روستای سنگده


 • شهید حسن صفری

 • شهید حسن قلی پور

 • شهید احمدعلی رجبی

 • شهید قباد (نادعلی) رجبی

 • شهید میر خالق مختاری

 • شهید سید احمد تقوی

 • شهید عین اله خلیلی

 • شهید سید رمضان مختاری

 • شهید رمضانعلی عشوری

 • شهید سید موسی میرصادقی

 • شهید قربانعلی اسماعیلی

 • شهید سید محمد رضائی

 • شهید سيد محمد محمودی

 • شهید سید علی تقوی

 • شهید سید عبدالمجید تقوی سنگدهی
بازگشت
تصویر روز
سخن شهدا
 • شهید مرادعلی اعلایی: خدای من شاهد است که نه برای گرفتن انتقام و نه برای اینکه شهید بشوم و به بهشت بروم، تنها هدفم از این کار احیای دینم و تداوم انقلابم می باشد.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط