شهدای روستای میانا


  • شهید رشید جعفری

  • شهید غلامرضا رضائی

  • شهید حسین حمیدی

  • شهید غلامرضا قلی نژاد

  • شهید علی صباغی

  • شهید حسن یوسفیان

  • شهید علی همت عباسی

  • شهید مجید جعفری
بازگشت
تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید حسین حمیدی (روستای میانا): اگر امروز این جهاد بزرگ و دفاع مقدس را به هر امری مقدم ندانیم بدیهی است ضربه هایی که به اسلام وارد خواهد شد بسیار مهلک می باشد و سکوت ما در مقابل آنها گناهی نابخشودنی است
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط