شهید گنجعلی کیاء

محل تولد: روستای سودکلا

تاریخ تولد: 1343

تاریخ شهادت: 1361/1/25

دگر بار روستای سودکلا در سال 1343 شاهد تولد فرزندی از خانواده کیاء بود. که پدر او مشهدی رمضان او را گنجعلی نامید. شهید گنجعلی کیاء دوران ابتدایی را در روستای سودکلا به پایان رسانید. پس از آن به شهرستان ساری عزیمت نمود و شغلهای متعددی را برای امرار معاش آزمود. او به ورزش علاقه ی وافر داشت. سرانجام در سن 18 سالگی برای گذراندن دوران مقدس خدمت سربازی عازم منطقه جنگی غرب ایران شد. گنجعلی کیاء در خط مقدم جبهه های حق علیه باطل جانانه جنگید و عاقبت در منطقه سردشت در روز 25 فروردین سال 1361 جام شهادت را نوشید.
روحش شاد

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید محمدابراهیم همت: حقیقت این است که هرچه بگوییم خسته شده ایم و بریده ایم. اسلام دست از سر ما بر نمی دارد. ماباید بمانیم و کاری را که می خواهیم. انجام بدهیم. همیشه باید مشغول یک کلمه باشیم.و آن (( عشق)) است. اگر عاشقانه با کار پیش بیایی به طور قطع بریدن و عمل زدگی و خستگی برایت مفهومی پیدا نمی کند.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط