شهید محمدرضا عباسی

محل تولد: روستای دینه سر

تاریخ تولد: 1333

تاریخ شهادت: 1359/11/30

شهید محمد رضا عباسی اولین شهید جنگ تحمیلی از منطقه دودانگه فرزند محمدعلی که در روستای دینه سردر سال 1338 متولد شد. و دوران ابتدایی را در روستای ورمزآباد که نزدیکی روستای دینه سر بود گذراند. او بعضی از دوران تحصیلات را در شهر پل سفید سپری و مدرک دیپلم را هم در شهر ساری گرفت. شهید در خانواده کشاورز بزرگ شده و در امر کشاورزی هم دوش بقیه خانواده کار میکرد. شهید بعد از تحصیلات بدون هماهنگی پدر و مادر دفترچه اعزام به خدمت گرفته و بعلت عشق به اسلام و وطن زودتر از آن وقتی که بایستی به خدمت سربازی برود راهی جبهه های جنگ شد. شهید محمدرضا عباسی سرانجام در منطقه آبادان در اولین روزهای جنگ در سال 1359 به درجه رفیع شهادت رسید.
باشد که خداوند به ما توانایی دهد که ادامه دهنده راه این بزرگوار باشیم...

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید قربانعلی اسماعیلی (روستای سنگده): در موقع تشیع جنازه ام دستهایم را از تابوت بیرون گذارید تا دنیا پرستان بدانند که با دست خالی از دنیا می روم و چشمهایم را باز گذارید تا کوردلان بدانند که کورکورانه این را انتخاب نکرده ام.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط