شهید احمدعلی خورشیدی

محل تولد: روستای پهندر

تاریخ تولد: 1343

تاریخ شهادت: 1363/7/7

در روستای پهندر خانواده مذهبی اما رنجدیده آقای خیرالله خورشیدی در سال1343از تولد فرزندی خوش آتیه غرق در سرور و شادی گشت.پدر در گوش نو رسیده اذان گفته ونام او را احمد علی بر می گزیند . فشار ناشی از ارباب ورعیتی وفشار زندگی ، مشهدی خیرالله را روانه تهران می کند تا بلکه شغلی دیگر یافته ونانی آسانتر به کف آرد.احمد علی در دامان خانواده ای مقید رشد مینماید.تحصیلات خویش را در تهران تا مقطع متوسطه به پایان برده وآماده انجام خدمت سربازی می گردد.این جوان خوش نام به منطقه کردستان اعزام وبعد ازماهها تلاش ونبرد سر انجام در اواسط سال1363به آرزوی دیرینه اش رسیده وشربت از جام سبحانی نوشید.
شهید بهشتی : ما تا آخرین لحظه وآخرین نفس عاشق شهادت هستیم.

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید جلیل سلمانی (روستای جورجاده): فرزندان ما را از اهداف و ایده های پدران شهیدشان آگاه کنید.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط