شهید قاسمعلی شاه طوری

محل تولد: روستای تلاوک

تاریخ تولد: 46

تاریخ شهادت: 1365/7/30

قاسم شاهطوری ملقب به علی فرزند حسین در روستای تلاوک دیده به جهان گشود او دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش پشت سر نهاد. نبود مدرسه در روستا او را مجبور کرد تا با پیمایش 5 کیلومتر راه روزانه تا روستای پهندر، دوره راهنمایی را در این روستا سپری نماید. او بعد از اتمام تحصیلات همسری را برای خود برگزیده و تشکیل خانواده داد و رفته رفته عشق به لقاءالله از اعماق وجودش زبانه کشید او طاقت دوری را تحمل نکرده و بعنوان بسیجی رفتن به کارزار نور را بر ماندن در کنار خانواده ترجیح داد شهید قاسم شاهطوری در سال1365در واپسین لحظات جنگ نحمیلی در منطقه هفت تپه شهد شیرین شهادت را همانند حضرت قاسم امام حسن مجتبی (ع)نوش جان نمود. (گوارایش باد آن شهد شیرین)
مقام معظم رهبری: فدا کاری شهیدان بود که ابرهای تیره آن روزگار دشوار را از افق زندگی این ملت زدود.

تصویر روز
سخن شهدا
  • شهید جلیل سلمانی (روستای جورجاده): فرزندان ما را از اهداف و ایده های پدران شهیدشان آگاه کنید.
شعر روز
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
سایت های مرتبط